Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Toruński Pomost Społeczny | Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe "POMOST"

«

»

Lis 23

Zapraszamy na konferencję Toruński Pomost Społeczny – Różne Poglądy Wspólna Polska

Zapraszamy wszystkich na konferencję Toruński Pomost Społeczny.

Różne poglądy – wspólna Polska

Organizator:

Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe POMOST

Szosa Lubicka 12/49, 87-100 Toruń

KRS: 0000498899 REGON: 341544782

Tel: +48 788 073 223, e-mail: stowarzyszenie@patriotyczna-lewica.pl

Miejsce Spotkania:

Sala konferencyjna 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 118A

Data i czas spotkania:

Rozpoczęcie: 29 października 2014r. godz. 11:00

Założenia:

Toruński Pomost Społeczny to w zamyśle jego twórców, cykl spotkań osób i organizacji społeczno-politycznych, mający na celu wyartykułowanie stanowisk w sprawach ważnych dla Polski i Polaków w perspektywie globalnej i lokalnej. Zapraszani goście będą reprezentować całe spektrum środowisk i poglądów, często kontrowersyjnych i sprzecznych z „czadem informacyjnym” lansowanym w mediach i przestrzeni poprawnej politycznie. Priorytetowym celem organizatorów i uczestników będzie zredefiniowanie pojęć i wypracowanie nowych kierunków w działalności politycznej zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym. Każde spotkanie będzie dotyczyło innego wycinka otaczającej nas rzeczywistości. Wspólnym mianownikiem będzie Polska w wymiarze krajowym i lokalnym.

Formuła spotkania:

Spotkania Toruńskiego Pomostu Społecznego będą podzielone na dwa panele organizacyjne. Pierwszy z nich będzie przebiegał w formule konferencji. Scenariusz tej części pozwoli zaproszonym gościom ( referentom ) na przedstawienie stanowisk w kwestiach korespondujących z przedmiotem dyskusji. Przewiduje się, że w zależności od zagadnienia będą to wystąpienia trwające nie dłużej niż 10 do 15 minut. Czas trwania pierwszego panelu, będzie uzależniony od ilości zaproszonych gości, niemniej jednak nie powinien przekroczyć 90 ( dziewięćdziesięciu ) minut.

Drugi panel, można opisać najkrócej jako ” moderowane forum”. Aktorami tej części będą zarówno wcześniej wspomniani referenci ale także osoby przebywające na sali konferencyjnej. Pytania i odpowiedzi mogą być zadawane w konfiguracji referent- referent, osoba z sali-referent, prowadzący – referent. Dla zapewnienia płynnego i czytelnego przebiegu tej części spotkania – odpowiedź na pytanie nie powinna być dłuższa niż 90 ( dziewięćdziesiąt) sekund. Czas trwania drugiego panelu nie powinien przekroczyć 60 ( sześćdziesiąt ) minut.

Efektem obu części będzie dokument w postaci ” protokołu zgody i protokołu rozbieżności. Dokument ten może zostać opublikowany na stronach organizacji biorących udział w dyskursie oraz w mediach. W ostatnim z przypadków każdorazowo zgodę na to wyrazić musi organizator spotkania. Sygnalizowane dokumenty każdorazowo, będą publikowane na stronie www.patriotyczna-lewica.pl.

Tematy wiodące pierwszego spotkania:

 1. Oficjalne działania Polski w czasie poprzedzającym wybuch wojny domowej na Ukrainie.
 2. Relacje Polska-Rosja w kontekście wydarzeń na wschodzie Ukrainy.
 3. Relacje Polska-Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w kontekście wydarzeń na wschodzie Ukrainy.

Proponowane panele na I Toruński Pomost Społeczny organizowany w dniu 29 października 2014r.

 • Rola i obecności polskich polityków na tzw. Majdanie w kontekście wybuchu wojny domowej na Ukrainie- awangarda Europy czy polityczna schizofrenia.

 • Polityka zagraniczna Polski wobec Rosji i oficjalne stanowisko i działania Rządu RP w kontekście wydarzeń na Ukrainie- w perspektywie krótkiej i długiej. Korzyści i zagrożenia.

 • Wojna handlowa z Rosją i jej wpływ na sytuację gospodarczą kraju ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej obywateli.

 • Inspirowanie przez oficjalne czynniki rządowe i elity polityczne RP, zmian w doktrynie wojskowej Paktu Północnoatlantyckiego- racja stanu czy powielanie historycznych błędów.

Zaproszeni goście:

 • Ryszard Dąbrowski – Racja Polskiej Lewicy,
 • Jerzy Kołomyjec – Polska Partia Socjalistyczna,
 • Andrzej Ruciński – SDPL,
 • Bolesław Tejkowski – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
 • Krzysztof Podgórski
 • Jarosław Wojtas

Plakat_Toruński_Pomost_Społeczny