«

»

Paź 16

Wybory samorządowe 2014 – Tomasz Kruszyński

Tomasz Kruszyński – kandydat do rady miasta Torunia

Tomasz Kruszyński - Kandydat do rady miasta Torunia

Urodzony w Toruniu w 1970 roku, doktor nauk biologicznych (UMK). Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Klubu Radnych SLD w Toruniu. Ukończone studium podyplomowe z zakresu informatyki a także z zakresu pozyskiwania funduszy UE. W latach 1999-2003 – główny specjalista do spraw integracji europejskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednocześnie w latach 2000-2003 – sekretarz Polsko-Łotewskiej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Kontaktów Gospodarczych w ramach Polsko-Łotewskiej Komisji Międzyrządowej.
W latach 2003-2007 – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych (zajmującego się obsługą wdrażania środków europejskich w regionie) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykładowca akademicki – Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Bydgoska Szkoła Wyższa. Wiceprzewodniczący SLD w Toruniu i powiecie toruńskim, członek Zarządu Wojewódzkiego i Rady Wojewódzkiej SLD w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Współpracownik Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Obszaru Metropolitalnego i Polityki Rozwoju Miasta Torunia, członek Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej. Członek założyciel Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego „Pomost”
W nadchodzących wyborach samorządowych kandyduje z okręgu nr 4 jako lider listy KKW SLD Lewica Razem

Więcej informacji o kandydacie można znaleźć na stronie internetowej Tomasza Kruszyńskiego.