«

»

Kwi 28

Oświadczenie Zarządu SPLP w sprawie obchodów 1 maja 2017

Oświadczenie Zarządu SPLP „ Pomost”

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to nie tylko nasze święto, to nie tylko czas w którym we wspólnym pochodzie wspominamy tych wszystkich którzy w przeszłości i w najnowszych dziejach budowali wysiłkiem swoich rąk i intelektu naszą Ojczyznę. Byli i są to ludzie o różnej wrażliwości politycznej i różnym światopoglądzie. 1 Maja to dzień który powinien być czasem refleksji ale przede wszystkim śmiechu i radości. Kiedy staniemy obok siebie w dniu 1 maja 2017 roku musimy być świadomi, że na naszych oczach rozpada się demokratyczny model państwa, codziennie docierają do każdego z nas informacje o zawłaszczaniu  kolejnych obszarów życia społecznego i próbach eksterminacji „ myślących inaczej”. Rządzący nie tylko nie chcą pamiętać, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, ale gardzą tą zasadą. W imię ideologicznego szaleństwa spychają poza margines społeczny całe grupy Polaków eksponując jednocześnie nowe „ wzorce osobowe” związane z ideą kato-prawicową. Polska lewica nie ma powodów do wstydu. Polska lewica może być dumna ze swojej historii. Jedna lewica i jeden wróg.

Niech się święci 1 maja.