Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
O nas | Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe "POMOST"

O Stowarzyszeniu

W dniu 26 października 2013 roku w toruńskiej Twierdzy Toruń „Fort IV” osiemnastoosobowa grupa przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, będąca w różnym przedziale wiekowym składając swój podpis na liście założycielskiej a także pod uchwalonym na zebraniu statutem powołała do życia Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe „Pomost”.

Misją Stowarzyszenia jest:

 • popularyzowanie dorobku i tradycji polskiej patriotycznej myśli lewicowej,
 • propagowanie zasady neutralności światopoglądowej państwa,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego,
 • upowszechnianie prawdy historycznej,
 • działanie na rzecz wartości, które prowadzą do rozwoju społeczeństwa tj:
  • wolności polegającej na prawie jednostki do samorealizacji, ale rozumianej także jako wolność od ubóstwa, lęku i niepewności we wszystkich dziedzinach życia;
  • równości oznaczającej takie same prawa i jednakowe szanse dla każdego człowieka;
  • solidarności rozumianej jako wzajemny, wspólny wysiłek w dążeniu do budowy godnego życia w społeczeństwie;
  • demokracji pod postacią korzystania z praw wyborczych oraz partycypowania w życiu socjalnym, ekonomicznym i politycznym kraju.

Jesteśmy pomostem pomiędzy pokoleniami patriotów z lat 1945-1989 a tymi którzy chcą oddać Ojczyźnie swój potencjał dzisiaj, już w nowej niezależnej Rzeczpospolitej. Jesteśmy świadomi dylematów i dramatycznych wyborów przed jakimi stawali Polacy w okresie powojennym – zdradzeni przez wielką politykę i tzw. sojuszników, pozostający w sferze wpływów Związku Radzieckiego, nie mogli urzeczywistniać swoich marzeń i aspiracji. Dokonywali wyboru pomiędzy budowaniem i wykorzystaniem danej im cząstki wolności a trwaniem w często bezsensownej bratobójczej walce w imię idei.

Zgodnie z przyświecającym nam hasłem „Pamięć, Prawda, Przyszłość” wspieramy i promujemy osoby prezentujące wartości lewicowe.

Nasze Stowarzyszenie jest propozycją dla wszystkich posiadających lewicową wrażliwość, a również tych środowisk, które akceptują poglądy inne, niż „jedyne właściwe” w dzisiejszej przestrzeni publicznej.

Deklaracja założycielska Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego POMOST