«

»

Gru 24

Najlepsze, tradycyjne słowiańskie, życzenia dla członków i sympatyków SPLP.

Sympatycy i członkowie Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego „ Pomost”. Przyjaciele.

W czasie przesilenia zimowego (21-22 grudnia) nasi przodkowie – Słowianie obchodzili jedno z czterech głównych świąt słowiańskiego – Święto Godowe, zwane też Szczodrymi Godami (lub po prostu Godami). U Słowian czas Godów był również czasem pamięci o zmarłych. W niektórych rejonach na gody dekorowano w domu snop żyta pozostały z Dożynek (odpowiednik bożonarodzeniowej choinki).

Z okazji Szczodrych Godów pragnę złożyć Wam życzenia słowami wiersza:

Niechaj na Godowe Święta
nikt o zwadach nie pamięta.
Cuda niech się dzieją w Gody,
niechaj w rzekach płyną miody,
niechaj gada wszelkie zwierze
niech Bogowie w naszej wierze
się ostaną, a o świcie
świat się zrodzi w Świętowicie.
Niechaj dziady ku nam przyjdą,
z kucji głodne niech nie wyjdą.
Niechaj wróżby i życzenia
będą źródłem odrodzenia
dobrobytu i płodności.
Pannom chłopca do miłości
niech przyniesie maku tarcie
i świeżego siana garście.
Na choroby i złe moce,
by nie były straszne noce,
sad ubrany orzechami
zwiśnie w izbie ponad nami.
By zwierzyna była w lasach
turon pośród nas niech hasa.
Z lasu, wody i ogrodu
oraz polnych licznych płodów
niech na stole nie brakuje.
Tak to Gody się świętuje

Wszystkiego dobrego!
Marian Szłapa- Prezes