Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Konferencja | Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe "POMOST"

«

»

Mar 06

Konferencja: Bezprawie Legislacyjne Państwa – metody prawnej ochrony obywatela RP

W dniu 4 marca 2017r. w Forcie IV Twierdzy Toruń odbyła się Konferencja „ Bezprawie Legislacyjne Państwa – metody prawnej ochrony obywatela RP”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe” Pomost”. Udział wzięli emerytowani żołnierze i funkcjonariusze Wojska Polskiego, Policji, byłego Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prawnicy a także goście reprezentujący inne środowiska.

Rządząca większość parlamentarna w Sali Kolumnowej polskiego parlamentu w dniu 16 grudnia 2016 roku w wątpliwym konstytucyjnie i prawnie głosowaniu uchwaliła ustawę odbierającą bądź drastycznie zmniejszającą emerytury i renty żołnierzom i funkcjonariuszom którzy w wielu przypadkach przez kilkadziesiąt lat służyli Polsce po 1990 roku. Powyższe poprzedziła medialna i prasowa nagonka mająca na celu zakłamanie prawdy i wygodne dla twórców tego haniebnego aktu, ukształtowanie opinii społecznej. Nazywanie tej ustawy „ ustawą dezubekizacyjną „ miało na celu stygmatyzowanie jej adresatów” jako osób służących w organach bezpieczeństwa państwa i dopuszczających się zbrodni przeciwko własnemu państwu. To ostatnie jest bzdurą i nowomową rządzących. Osoby odpowiedzialne za zbrodnie stalinowskie znajdują się obecnie poza zasięgiem ustawodawcy, ponieważ nie żyją. Ustawa represyjna wprowadziła także niezdefiniowane prawnie pojęcie „ państwa totalitarnego” profilując w ten sposób PRL do roku 1989. Ustawa represyjna dotyczy żołnierzy i funkcjonariuszy którzy budowali struktury Wojska Polskiego, Policji i służb specjalnych po 1990 roku. Końcowym efektem spotkania był apel skierowany do środowisk represjonowanych ale także opinii społecznej. Rządzący z pełną świadomością działania wbrew wszystkim standardom prawnym krajowym i międzynarodowym uchwalili w sposób wątpliwy konstytucyjnie, prawo eksterminujące ekonomicznie i wizerunkowo, kilkaset tysięcy Polaków. Jest to kolejny etap niszczenia prawa i Konstytucji. Poniżej lektura obowiązkowa dla wątpiących w treść tego artykułu i jego konkluzji- wyciąg uzasadnienia Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku sygn. Akt XK 6/09 OTK ZU nr 2A/2010, poz. 15 w tzw. pierwszej ustawie represyjnej z 2009 roku:

w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji.
/ Dz.U. Nr 36, poz. 204 z dnia 10 marca 2010 r. /

10.4.2. (…) Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego. Ustawodawca negatywnie ocenił sam fakt podjęcia służby w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej – ze względu na jednoznacznie ujemną ocenę tych organów. Jednocześnie w razie udzielenia przez funkcjonariusza w czasie służby w takiej policji pomocy osobie represjonowanej za działanie w opozycji demokratycznej i niepodległościowej ustawodawca przewidział utrzymanie uprzywilejowanych świadczeń emerytalnych na dotychczasowych zasadach (art. 15b ust. 3 i 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z 23 stycznia 2009 r.).

11.4. Przyjęta przez ustawodawcę data graniczna – rok 1990 – służby w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej wiąże się, na co trafnie zwrócił uwagę Prokurator Generalny, z przemianami ustrojowymi, jakie nastąpiły w Polsce, a których konsekwencją było rozwiązanie SB i utworzenie UOP (art. 129 ust. 1 ustawy o UOP). Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie.